School Managing Committee

School Managing Committee
Name
Sri H.N.Gangadhar
Sri H N Nanjesh
Sri. G.C.Keshava Murthy
Smt. Geetha N
Smt. Vishalakshamma
Sri. Sathish N
Sri. Puttanarasaiah
Sri. Somashekar
Sri Sathya Narayana G
Sri. Nagaraju K.B.
Sri .Narayana N S
Smt. Dhanya C P
Designation of the Committee
Secretary
Vice President
Principal
Director
Director
Director
Advisory Committee
Advisory Committee
Parent/ Member
Parent/ Member
Teacher/ Member
Teacher/ Member

All Rights Reserved to Nisarga High School ,BangaloreSite by Websmartindia